Prosimy o wsparcie !

Nasz forumowy kolega Stefan Kirschenstein
uległ niedawno wypadkowi w wyniku którego
stracił zdrowie, pracę i środki do życia.
Jeśli macie możliwość to prosimy o wsparcie
finansowe, materialne i duchowe.