Podstawowe wiadomości o MILAB

James Bartley – Obca Agenda, część 1

James Bartley – Obca Agenda, część 2

James Bartley – Obca Agenda, część 3

Demaskowanie dywersantów informacyjnych 

James Bartley – Zrozumienie Świadomości Ula

James Bartely – wywiad o Reptylianach i Hybrydach 

James Bartley – dziedzictwo Barbary Barhtolic

Wywiad z Karen – Hybrydowa Infiltracja 

Astralna manipulacja rzeczywistoscią senną 

Jak wyglądałaby kontrolowana przez Reptylian planeta?

David Icke – Reptiliańskie dziedzictwo krwi

Eve Lorgen – Horus Ra, operacje MILAB

Eve Lorgen – wywiad z Maarit skandynawską MILAB

Eve Lorgen – wywiad z Lilu Thuatha