http://www.prisonplanet.com/the-big-lie-of-genetics-exposed-human-dna-incapable-of-storing-complete-blueprint-of-the-human-form.html

Wielkie kłamstwo genetyki ujawnione: ludzkie DNA nie jest zdolne do przechowywania kompletnego planu ludzkiej formy

Mike Adams
Natural News
29 Września 2013

Jak odkryłem przekleństwem bycia krytycznym myślicielem jest to, że nie możesz tego wyłączyć. Zaczynasz więc krytycznie myśleć o wszystkim co ci powiedziano lub czego cię nauczono, i jak się okazuje większość z tego czego uczono nas o genetyce jest kłamstwem.

Ale nie wierzcie mi na słowo. Dołączcie do mnie w szczerym, krytycznym spojrzeniu na genetykę używając tego samego sceptycyzmu jakiego naukowcy wymagają od nas przyglądając się zielarstwu czy akupunkturze.

Genetyka materialistycznych naukowców jest próbą zaoferowania nam czysto materialistycznego poglądu na dziedziczenie i rozwój nie tylko ciał fizycznych ale również niefizycznych dziedzicznych atrybutów takich jak zachowania instynktowne i funkcje komórkowe.

Według teorii genetyki fizyczne sekwencje genów zawarte w chromosomach znajdujących się w każdej komórce twojego ciała są “planem technicznym” wszystkich struktur fizycznych i biochemicznych twojego ciała oraz dziedzicznych wzorców zachowań. Plan ten jak chce teoria zawiera WSZYSTKIE instrukcje potrzebne do stworzenia kompletnej ludzkiej formy ze wszystkimi jego fizycznymi strukturami, funkcji fizjologicznych i zachowań dziedzicznych w pełni reprezentowanych i kompletnych w tymże planie.

Z powodu ogromnej złożoności ludzkiego ciała, funkcji organów, struktury komórek i instynktownych zachowań wierzono niegdyś, że ludzie muszą posiadać około dwóch milionów kodujących białka genów. W 1990 wystartował Projekt Ludzkiego Genomu, panowało wtedy szeroko rozpowszechnione wierzenie, że gdy zostanie zakończony “otworzy” on przed nami wszystkie tajemnice pochodzenia chorób u ludzi. Wierzono również, że kiedy genom ludzki zostanie w pełni zmapowany naukowcy będą w stanie tworzyć ludzi w dowolnej jakiej tylko będą chcieli formie, nie wyłączając ludzi z dodatkowymi rękoma czy nogami, ludzi wolnych od wszelkich chorób, ludzi ze „wzmocnionymi” mocami fizycznymi i tak dalej.

Na początku Projektu Ludzkiego Genomu, wszyscy “wiedzieli”, że ludzie byli o wiele bardziej złożeni niż powiedzmy dżdżownica która posiada jedynie 20000 kodujących białka genów. To dlatego oceny liczby tych genów u ludzi wahały się od 100000 do 2 milionów. Naukowcy byli absolutnie pewni, że ludzie są o wiele bardziej złożeni niż maleńka ziemna pierścienica i dlatego ludzie potrzebują o wiele więcej genów.

Projekt Ludzkiego Genomu ucierpiał niczym “Epicka Porażka”

Pierwszy szkic Projektu Ludzkiego Genomu opublikowano w 2000 roku. Dalekie od bycia przełomem który położy kres wszystkim ludzkim chorobom jego odkrycia całkowicie zburzyły mitologię genetyki jako wyłącznego wyjaśnienia dla całej dziedziczności i rozwoju fizycznego. Dlaczego? Ponieważ Projekt Ludzkiego Genomu odkrył, ze ludzie posiadają jedynie około 20000 kodujących białka genów, raptem tyle samo co dżdżownica.

Co? Istota ludzka ma tyle samo kodujących białka genów co dżdżownica? Tak. I wyszło to wprost z ust badaczy ludzkiego genomu którzy sami są całkowitymi materialistami.

W porównaniu pospolita muszka owocowa ma około 15000 takich genów, marginalnie mniej niż człowiek. Jednakże dla każdego inteligentnego obserwatora oczywiste jest, że istota ludzka jest znacząco bardziej skomplikowana niż muszka owocówka i dżdżownica. Dlaczego więc Projekt Ludzkiego Genomu nie znalazł więcej genów które kodują białka u ludzi?

Upadek teorii dziedziczenia genetycznego

Odkrycia wielomiliardowego Projektu Ludzkiego Genomu zburzyły mitologię genetycznego materializmu wprawiając niemalże całą wspólnotę naukową w korkociąg i wymuszając początek “wielkiego genetycznego zatuszowania”.

Ludzkie geny potrzebują po prostu “więcej badań” by je zrozumieć tłumaczą naukowcy. I od 2000 roku badania te trwają bez sukcesów. Tuszowanie trwa nadal…

Prawda jest taka, że w 20000 genów nie ma wystarczająco dużo miejsca dla przechowania planów istoty ludzkiej.

Możliwości składowania danych w ludzkim DNA

Pozwólcie mi wytłumaczyć to z punktu widzenia nauki komputerowej, jak wielu z was wie założyłem odnoszącą duże sukcesy firmę zajmującą się oprogramowaniem oraz byłem szefem wielu komputerowych projektów badawczo rozwojowych (R&D) nie wyłączając popularnego nowego SCIENCE.naturalnews.com który używa zaawansowanych algorytmów statystycznych by analizować koncepcje naukowe pośród milionów opublikowanych badań.

Ludzki genom zawiera około 3 miliardów “bazowych par” genów. Każda para bazowa może istnieć w jednej z czterech możliwych kombinacji czterech bazowych składników które składają się na DNA: Adeniny (A), Tyminy (T), Cytozyny (C), i Guaniny (G).

Z punktu widzenia cyfrowego zapisu — gdy DNA jest w swym formacie “cyfrowe” — para bazowa jest odpowiednikiem dwóch bitów danych dwójkowych które mogą reprezentować następujące cztery możliwe stany:

00
01
10
11

W wewnętrznej pamięci komputerowej “bajt” stanowi osiem bitów danych takich jak:

01011010

I wtedy cztery pary bazowe DNA tworzą jeden bajt danych.

Biorąc pod uwagę raptem 3 miliardy par bazowych w ludzkim genomie równa się to mniej więcej 750 MB (megabajtom) przestrzeni zapisu.

Jak się okazuje ta liczba jest szokująco mała. 750MB jest mniejsze niż plik typowej współczesnej gry wideo. Faktycznie jest mniejsze niż film na DVD. Jest tak mała, że typowa karta pamięci jaką możesz kupić na Best Buy może przechować ponad 20 razy więcej danych (a jest to zaledwie karta pamięci 16 GB (gigabajtów)). Możesz w każdej chwili kupić takie za zaledwie 12$ na Amazonie.

750MB danych to tak mało, że nikt nie może wyjaśnić w jaki sposób może to wystarczyć dla ludzkiego ciała z jego nadzwyczajną złożonością podczas gdy jednocześnie ma to jeszcze jakoś obejmować również fizyczne, strukturalne i behawioralne dziedziczenie.

By pojąć złożoność ludzkiego ciała należy zdać sobie sprawę z tego, że nasze ciało składa się z jakichś 60 – 90 miliardów komórek. Każda komórka jest złożonym ekosystemem z wysoce złożonymi funkcjami nie wyłączając produkcji energii komórkowej, usuwania odpadów, funkcji membrany komórkowej, centrum zarządzania w jądrze komórki i tak dalej (w ramach systemu wszystko albo nic w którym komórka nie jest w stanie prawidłowo wykonywać swych funkcji jeśli w jej budowie od samego początku brakuje którejś części, dodatkowo należy wspomnieć o odkryciach Bruce’a Liptona dotyczących faktu, że w rzeczywistości funkcję centrum zarządzania komórki pełni odpowiadająca na czynniki zewnętrzne błona komórkowa a nie wspomniane jądro pełniące funkcję rozrodczą komórki).

Twojej ciało co godzinę wytwarza 10 milionów czerwonych ciałek krwi. Ma możność uzdrawiania uszkodzonych tkanek niemal wszędzie. Twoja skóra i wnętrzności w każdej minucie są powoli zastępowane nowymi komórkami. Twój system odpornościowy jest niewiarygodnie złożony i wysoce zdolny przedstawiając sobą najbardziej zaawansowany system nanotechnologii jaki kiedykolwiek widziała nauka.

Na szczycie tego wszystkiego rodzisz się z wrodzonym zachowaniami i ze zdolnością do rozwijania, wszystko na własną rękę umiejętności behawioralnych takich jak chodzenie, mówienie, skupianie oczu, trawienie jedzenia, eliminacja odpadów, pocenie, oddychanie i o wiele więcej. W międzyczasie twoje ciało dokonuje w każdej sekundzie miliardów reakcji chemicznych zupełnie bez twojej wiedzy. W jakiś sposób każda komórka, organ i system organów w twoim ciele wiedzą co robić by utrzymać cię przy życiu i funkcjonować.

Twoje ciało i jego funkcje są niewiarygodnie złożone. Proste skatalogowanie struktury i funkcji wszystkich komórek w twoim ciele w tej chwili zajęłoby niezliczone terabajty danych — a te są ponad milion razy większe od “megabajtów” danych.

Jednakże cały ludzki genom dostarcza nam zaledwie 750MB przestrzeni zapisu. Jest to oczywiście zupełnie niewystarczające by opisać całą strukturę, funkcje i rozwój istoty ludzkiej. Nieważne jak bardzo zdesperowani materialiści próbują skupiać naszą uwagę na ludzkich genach po prostu całkowicie niemożliwe jest przechowywanie pełnego planu ludzkiej formy w 750MB danych.

(jako uzupełnienie do tej teorii warto przeczytać mechanizm który odpowiada za pobieranie informacji spoza DNA czyli Geometrię Nagiej Osobliwości artykuł na naszym forum http://davidicke.pl/forum/geometria-nagiej-osobliwosci-t5498.html)

Stąd ludzkie geny, nie stanowią całkowitego planu budowy dla ludzkiego rozwoju. Choć oczywiście niektóre geny w oczywisty sposób kodują niektóre cechy fizyczne (takie jak kolor oczu), to same geny nie zawierają pełnego projektu. Musi też istnieć coś innego co również przyczynia się do informacji morfologicznych w uzupełnieniu do DNA.

Projekt Ludzkiego Genomu ku szokowi niemalże wszystkich materialistów ostatecznie dowiódł czegoś dokładnie przeciwnego do tego na co mieli nadzieję naukowcy. Udowodnił on, że same geny nie wyjaśniają dziedziczenia.

Materialiści byli przerażeni tymi odkryciami. Do dnia dzisiejszego pochylają się nad danymi ludzkiego genomu desperacko próbując odnaleźć jakieś „meta dane” które wyjaśniłyby całą dziedziczność. Odmawiają przy tym uznania, że istnieje niefizyczne pole wzorców dziedziczenia które funkcjonuje jako “okładzina” ludzkiego genomu (anteny odbiorczej) współdziałając z nim i wzmacniając jego zakres swym niefizycznym kodowaniem dodatkowych informacji potrzebnych do rozwoju kompletnej ludzkiej formy.

(Zgodnie z tą ideą wszelkie nieprzemyślane ingerencje w odbiornik DNA czy to przez GMO, inżynierię genetyczną, promieniowanie czy inne czynniki zakłócają odbiór danych powodując zniekształcenia w budowie organizmu, to samo ma tyczyć się mózgu który nie przechowuje pamięci ale jest jedynie jej odbiornikiem z bezpośredniego pola pamięci wokół niego gdzie jego uszkodzenia powodują zakłócenia w odbiorze lub uniemożliwiają dostęp do niej – wszystko zgodnie z ideą rezonansu morficznego. Podobnie, jako dodanie anteny do odbioru nowych kanałów z czyjegoś osobistego „programu” można wyjaśnić zjawisko pamięci komórkowej podczas przeszczepów kiedy to osoba biorcy zaczyna przejawiać cechy zachowań dawcy a nawet dzielić z dawcą urywki jego wspomnień.)

Pole to jest zwane polem “rezonansu morficznego” i zostało nam przedstawione przez jednego z najbardziej błyskotliwych, rewolucyjnych myślicieli naukowych naszych czasów Ruperta Sheldrake’a, biologa i autora “Science Set Free” (Nauki wyzwolonej).

Pola rezonansu morficznego rozwścieczają materialistów

Idea rezonansu morficznego wprawia w furię materialistów — a niemalże wszyscy współcześni naukowcy są materialistami — ponieważ obecność niefizycznego pola informacji naturalnie prowadzi do najbardziej niebezpiecznego dla nauki pomysłu: ku idei świadomości.

Idea ta, mówiąca, że każda komórka w twoim ciele może podłączyć się do pola informacji które koduje “pamięć” tego czym powinna być ludzka forma zagraża samym filarom materialistycznej nauki na której tak przy okazji opiera się cały przemysł farmaceutyczny. To dlatego materialistyczni naukowcy desperacko usiłują bronić ludzkiego genomu jako wyłącznego źródła wszelkich informacji potrzebnych do rozwinięcia ludzkiego ciała, nawet jeśli ludzki genom wyraźnie nie posiada zdolności do zapisu pamięci reprezentującej całe ciało (nie wspominając o odziedziczonych funkcjach fizjologicznych i dziedziczeniu zachowania/instynktu).

Najlepszym miejscem do przeczytania i zapoznania się z polem morficznym jest strona Ruperta Sheldrake’a: http://www.sheldrake.org/Articles&Papers/pap…

Polecam również jego niesamowicie wnikliwą książkę, A New Science of Life.

Pamiętajcie przy tym, że jeśli sięgniecie do informacji na temat Ruperta Sheldrake’a z dowolnej strony sieciowej materialistycznej nauki — nie wyłączając tutaj Scientific American które tak przy okazji jest w 100% pro-Monsanto, pro-GMO i przeciwko oznaczaniu produktów GMO — przeczytacie gwałtowne ataki na Sheldrake’a ze strony zdesperowanych materialistów którzy piętnują rezonans morficzny jako “magiczne myślenie.”

Jest to wyjątkowo komiczne biorąc pod uwagę, że ci sami materialiści wierzą, że cały wszechświat w którym żyjemy spontanicznie pojawił się znikąd bez przyczyny i powodu poprzez proces który nazywają “Wielkim Wybuchem.” W jakiś sposób ten wielki wybuch nie jest dla tych materialistów magicznym (religijnym) myśleniem ale idea niefizykalnego pola dziedziczenia już jest tym magicznym myśleniem. To zupełnie tak jakby ci ludzie nigdy nie słyszeli o grawitacji: ot kolejnym niewidzialnym polu które wpływa na wszystko co żyje.

W jaki sposób twoja ręka wie, że jest ręką?

Kolejnym kluczowym problemem z teorią genetycznego dziedziczenia jest to, że nawet jeśli wszystkie komórki w twoim ciele mają zawierać dokładnie ten sam kod genetyczny to w jakis sposób komórki w twojej ręce wiedzą, że powinny wyrosnąć w rękę a nie w stopę czy ucho na przykład.

Konwencjonalna genetyka nie ma na to wytłumaczenia. W jaki sposób komórka “wie”, że powinna być wyspecjalizowaną komórką funkcjonującą jako maleńka część całości? Jeśli każda krwinka w twoim ciele zawiera DNA dla całego twojego ciała to skąd ona „wie”, że ma się wykształcić w komórkę krwinki a nie na przykład w komórkę skóry?

Wyjaśnienie rezonansu morficznego Ruperta Sheldrake’a zapewnia na to odpowiedź. Komórka „podłącza się” do pola wiedzy — niefizycznego wzorca budowy — i poprzez wpływ tego pola komórka “wie”, że ma aktywować  jedynie te geny które kodują ją by wykształcić komórkę krwinki. Lokalne geny fizyczne dokonują kodowania białek ale to pole rezonansu morficznego kieruje wzorcem tego które geny mają zostać aktywowane. Oto jak pole morficzne działa z DNA.

Ludzki genom działa innymi słowy ręka w rękę z niefizycznym polem informacji które utrzymuje organizację rozwoju fizycznej formy tak, że jej rezultatem jest forma człowieka. Pole rezonansu morficznego “wie”, że jest to wzorzec istoty ludzkiej ponieważ wzorzec ten został wzmocniony przez miliardy innych ludzi którzy istnieli wcześniej i dołożyli się do rezonansu tego pola.

Tłumaczy to brakujące ogniwo w DNA – fakt, że samo DNA nie może przechowywać całego planu budowy ludzkiej formy. Główny wzorzec projektu (master blueprint) faktycznie znajduje się w niefizycznym polu morficznym. Lokalne DNA są po prostu „budowniczymi białek” podążającymi za wzorcem z pola morficznego.

Tak jak istnieje wzorzec energetyczny dla istoty ludzkiej tak samo istnieją wzorce energetyczne dla dębu i obejmują geny w żołędziu kierując jego formą ku w pełni rozwiniętemu dębowi. Dla każdej komórki, każdego organu, każdego systemu organów i każdej formy życia na naszej planecie (i we wszechświecie) istnieje pole rezonansu morficznego które zapewnia nakładający się szablon który wpływa na lokalną aktywację genów.

Dowiedz się więcej o rezonansie morficznym

Artykuł ten jest oczywiście jedynie krótkim podsumowaniem koncepcji rezonansu morficznego. By dowiedzieć się więcej przeczytajcie książki Ruperta Sheldrake’a i odwiedźcie stronę Sheldrake.org. (Oraz film „Nauka cudów” Gregga Bradena i filmy Bruce’a Liptona i Ruperta Sheldrake’a zamiast ordynarnie upraszczającego zagadnienie komercyjnego filmu „Sekret”.)

Pamiętajcie o tym, że teorie Sheldrake’a absolutnie rozwścieczają materialistycznych naukowców. Dziennik Nature naprawdę sugerował, że Sheldrake powinien zostać spalony na stosie… jak czarownica. Jak przypuszczam. TED w zasadzie zakazało Sheldrake’owi mówić na swych wydarzeniach ponieważ ośmielił się wspomnieć o idei “świadomości.”

Wszędzie pośród śmiertelnie zamkniętych umysłów materialistycznej nauki Sheldrake jest uważany za coś gorszego niż demon… jest on niewierzącym w Kościół Materializmu A dla dzisiejszej podobnej do kultu nauki nie ma większego grzechu niż niewiara w materializm.

To dlatego idee Sheldrake’a będa gwałtownie atakowane, demonizowane i zaprzeczane… aż do dnia w którym zostaną w koncu przyjęte i zaakceptowane jako “nowa nauka życia.” W ciągu stu lat Sheldrake będzie prawdopodobnie pamiętany jako o wiele ważniejszy dla nauki niż Charles Darwin (którego jedyną zasługą było jedynie wprowadzenie nowej odmiany religii w miejsce starej). Natomiast idee Sheldrake’a nie są jedynie rewolucyjne, ale desperacko potrzebne by posunąć naukę poza ograniczoną sferę materializmu. Jeśli nauka nie poszerzy się ponad struktury chemiczne to nigdy nie zrozumie życia i na zawsze pozostanie zadziwiona i sfrustrowana ponieważ geny wciąż nie za bardzo kontrolują dziedziczenie.

Tu na Natural News gdzie nasze idée są zakorzenione w nauce ale bez ograniczania ich sztucznymi granicami materializmu znajdziecie więcej artykułów na temat Ruperta Sheldrake’a. Mamy również nadzieje na przeprowadzenie z nim wkrótce wywiadu takiego jak tent którego TED nie pozwolą wam usłyszeć.

{youtube}JKHUaNAxsTg{/youtube}

Pytania do wyznawców wiary w materialistyczną genetykę

1. Gdzie jest gen dla kreatywności? Jeśli praca twórcza (piosenki, poematy, fikcyjne powieści, malarstwo, etc.) są zaledwie dziełem mechanicystycznych mozgów podążających za instrukcjami genetycznymi wtedy cały życiowy dorobek twórczych jednostek (muzyków, artystów, powieściopisarzy, etc.) musi być w jakiś sposób zakodowany w ich DNA przed urodzeniem. Gdzie jest zakodowana ta kreatywność?

2. W jaki sposób komórka krwi wie, że ma zostać krwinką a nie komórką skóry?

3. Dlaczego większości fiycznej dziedziczności nie można namierzyć w DNA? (“Problem dziedziczności.”)

4. Jeśli ludzki genom nie ma pamięci wystarczająco pojemnej by opisać ludzką formę to skąd pochodzi reszta jej szablonu?

5. Gdzie jest kod genetyczny dla miłości, współczucia i współpracy bez których ludzka cywilizacja nigdy by nie przetrwała?

6. Jeśli ludzka świadomość jest jak twierdzą materialiści iluzją to wtedy nie powinna ona mieć wpływu na ludzkie zachowanie które jak nalegają jest czysto materialistyczne. Jakim więc sposobem ewoluowała w istotach ludzkich “iluzja świadomości” jeśli nie służy to żadnemu celowi? Przeczy to jednemu z bardziej fundamentalnych założeń selekcji naturalnej (kolejnego mitu nauki nawiasem mówiąc).

7. Czy wy sami, jako czysto mechanicystyczne biologiczne roboty nie cierpicie więc na iluzję świadomości? A jeśli tak to dlaczego wogóle mielibyśmy słuchać czegokolwiek co macie do powiedzenia (w temacie świadomości)?

By dowiedzieć się więcej

Zobaczcie to wideo Ruperta Sheldrake’a:

Podobne posty:

  1. GM wheat could permanently damage human genetics by silencing hundreds of genes throughout the body
  2. Blame Genetics?: ‘Flawed Genes’ Cause Less than 1% of All Diseases
  3. Does Memory Reside Outside the Brain?
  4. Mice with human chromosomes – the genetic breakthrough that could revolutionise medicine
  5. Scientists to create mutant form of new bird flu virus to work out risk of it causing a deadly human pandemic

This article was posted: Sunday, September 29, 2013 at 5:40 am

http://www.wakingtimes.com/2013/10/08/invisible-waveforms-ets-transmissions/

Tłumaczył: Redimix dla ©davidicke.pl